Even voorstellen

… Ik ben Irene Nijland en ik ben getrouwd met Tom. Samen hebben we drie zonen en wonen we in het buitengebied van Bentelo. Mijn passie; werken met kinderen heb ik al van jongs af aan. Toen ik zes jaar oud was wist ik al dat ik juf wilde worden. Ik heb tien jaar met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt, als juf voor een combinatie groep 1 en 2, groep 3 en groep 5. Voor mij zijn kinderen uniek, ieder kind is bijzonder en ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Ik heb genoten om voor de klas te staan, de interactie met de kinderen gaf mij heel veel voldoening. Kinderen zijn puur van zichzelf, alleen al om iets kleins te geven, wat van grote betekenis kan zijn. Ik ben gestopt in het onderwijs om er volledig te kunnen zijn voor onze drie jongens. Nu de jongste naar school gaat, begon het bij mij weer te kriebelen. En doordat we er achter kwamen dat onze middelste zoon een beelddenker is, ben ik mij hierin verder gaan verdiepen. Zelf ben ik ook een beelddenker en zo kwam ik op de site van “ik leer anders” terecht en ben de opleiding gaan volgen. Er ging een wereld voor mij open. De praktische training “ik leer anders” is een fijne manier van werken. Het schoolwerk wordt vertaald naar beelden, zodat beelddenkers de lesstof wel kunnen onthouden, waardoor er direct resultaat te zien is. Ik ben hier zelf heel enthousiast over en zo is mijn praktijk NeyesKids ontstaan. ”Leuk” en “ogen” zijn erin verwerkt, omdat ik beelddenkende kinderen zie als bijzonder leuke, creatieve kinderen, die eigenlijk met hun “ogen” denken. Ik geloof in hun unieke gave, met veel talenten, kwaliteiten en krachten met een ruime fantasie. Door de praktische training die ik geef probeer ik als coach in alle rust, ruimte en geduld samen met het kind en de ouders, het kind op de juiste weg te helpen. Zodat hij of zij op zijn of haar eigenwijze kan meekomen met de lesstof op school. En het weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.


Alles wat je liefdevol aandacht geeft, groeit…

Wat is beelddenken?

… Iemand die in beelden denkt kan heel intelligent zijn. Het is een hele snelle
 manier van denken: in één beeld omvat je het hele probleem. Het lastige is dat
je dat beeld niet zo snel in woorden, zinnen of cijfers kunt omzetten. Het
 ontbreekt de beelddenker nogal eens aan geduld: het volgende beeld vraagt alweer
de aandacht. Ook weet men vaak niet waar men moet beginnen. Op school is dit
 vaak de aanleiding tot een reeks problemen. Als er dictee wordt gegeven heeft
 het beelddenkende kind direct een plaatje van de zin in het hoofd. Maar de
 bijbehorende woorden is het vaak direct kwijt. Het beeld vraagt alle aandacht.
 De overstap naar woorden is te groot.

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces:


 1. opnemen
 2. 
verwerken
 3. 
opslaan
 4. 
onthouden

Voorkeur:

Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie (informatie- of voorkeursysteem):

 • Horen (auditief)
 • Voelen (kinesthetisch)
 • Denken (auditief digitaal)
 • Zien (visueel = beelddenken)

Ongeveer 30% van de mensen denkt visueel, waarvan ongeveer 7% een visuele voorkeur heeft. Deze visueel sterke personen denken in gebeurtenissen, plaatjes, beelden en filmpjes. Dit in tegenstelling tot auditief sterke woorddenkers welke hoofdzakelijk gebruik maken van de linker hersenhelft en die voornamelijk een lineaire manier van denken hebben.
 Beelddenkers denken razend snel (ongeveer 12x sneller dan woorddenkers) en vinden oplossingen zonder er een verklaring voor te hebben.
 Een woorddenker neemt gemiddeld zo’n 2,5 woord per seconde waar terwijl een beelddenker zo’n 32 beelden per seconde verwerkt.
 Beelddenkers zijn talentvolle creatieve, slimme en gevoelige kinderen, die voornamelijk gebruik maken van hun rechter hersenhelft.

Toch kan het ook lastig zijn in een wereld welke voornamelijk auditief ingesteld is. Kinderen die in beelden denken hebben juist een hele bijzondere gave. Hoe mooi is dat als iemand jou een verhaal vertelt en je het in beelden voor je ziet. Of als iemand je een simpele vraag stelt waar je aan denkt bij het woord hond. Zie je de letters hond voor je of zie je het plaatje hond voor je. En als je het plaatje ziet, zie je dan de hond van je vriendje, de hond van de buren of de hond van je oom en tante?

Denk bijvoorbeeld aan een architect die een huis ontwerpt en in zijn gedachte om het huis heen kan lopen om te kunnen zien hoe de achterkant van dit huis er uiteindelijk uit zal gaan zien. Zo zien beelddenkende kinderen ook graag het plaatje in zijn geheel. Maar het kan ook lastig zijn om op deze manier niet mee te kunnen komen binnen ons onderwijs systeem. Kinderen die in beelden denken lopen vaak vast op school. Er ontstaat een leerachterstand op gebied van lezen en/of rekenen en vaak met problemen op het gebied van het zelfvertrouwen. Vaak wordt aan dyslexie of dyscalculie gedacht. Thuis zal er daardoor veel geoefend moeten worden. Dit zal echter nauwelijks of geen resultaat opleveren omdat op dezelfde (foute) manier de lesstof wordt aangeboden. Een beelddenker heeft het namelijk nodig dat de lesstof op een visuele manier wordt aangeboden. Ons onderwijs is er meer opgericht om het via de auditieve manier aan te bieden van de lesstof.

Een beelddenker spelt een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dat lukt alleen als je het woord kan visualiseren.
‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind.

Is jouw kind een beelddenker?

… en hoe herken je een beelddenker in de groep?

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de "woord- en taalvorm" aangeboden, waardoor beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of kunnen onthouden.

Beelddenkers kunnen risico lopen op een leerachterstand en onderpresteren!
Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat je kind een beelddenker is, zal je kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een "gemiddelde" intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken met bijles of Remedial Teaching. Soms wordt ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie. Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zijn (op de basisschool) vaak in staat om de problemen met betrekking tot beelddenken op basis van hun intelligentie te compenseren. Het probleem "beelddenken" valt hier dus minder snel op, maar in feite kan hier sprake zijn van onderpresteren. Beelddenkers hebben ook vaak zeer wisselende toets resultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling.

Beelddenkers zijn te herkennen aan de volgende eigenschappen; Hieronder vind je een overzicht van kenmerken die van toepassing kunnen zijn op een beelddenker. Indien je kind aan 20 of meer kenmerken voldoet, zou je kind wel eens een beelddenker kunnen zijn. Let wel, het betreft hier een indicatieve screening, en geen officiële test.

 • Leert via beelden

 • Denkt vooral in plaatjes (en filmpjes) in plaats van in woorden

 • Leert vanuit het grote geheel en kan daardoor details over het hoofd zien (topdown)

 • Bij het geven van instructies is vaak herhaling nodig

 • Is gemakkelijk afgeleid

 • Lijkt in de klas vaak te dromen

 • Zal onderpresteren als hij of zij niet op visuele manier kan werken/leren

 • Heeft een groot risico op faalangst

 • Wanneer eenmaal iets in het hoofd zit vergeet hij of zij dit nooit meer

 • Stampwerk en/of herhaling zorgt er voor dat hij of zij al snel afhaakt

 • Resultaten zijn vaak wisselend

 • Kan datgeen wat hij of zij bedenkt moeilijk(er) onder woorden brengen

 • Bezit meer kennis dan tot uiting lijkt te komen

 • Bekijkt zaken vanuit verschillende perspectieven door het te visualiseren

 • Is minder sterk in het spellen/lezen van woorden (wanneer dit auditief is aangeleerd)

 • Heeft moeite met het onthouden van het volledige alfabet (wanneer dit auditief is aangeleerd)

 • Heeft moeite met het onthouden van de maaltafels (wanneer dit auditief is aangeleerd)

 • Leert makkelijker door ervaring en doen

 • Zal vaak eerst doen en dan denken

 • Weet dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom of hoe

 • Lost problemen op dat voor anderen soms ongebruikelijk is

 • Herinnert zich wat hij of zij gezien heeft en vergeet gemakkelijk wat hij hoort

 • Heeft een grote fantasie(wereld)

 • Speelt graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)

 • Kan goed puzzelen

 • Is organisatorisch niet zo sterk/ organiseert op geheel eigen wijze

 • Heeft moeite met tijdsbesef

 • Herinnert zich plaatsen die hij of zij eenmaal bezocht heeft

 • Heeft een vaak onleesbaar handschrift

 • Is van nature een gevoelig persoon

 • Is muzikaal, artistiek, creatief en/of mechanisch aangelegd

 • Houdt veel van tv kijken en/of spelen op de spelcomputer

 • Wiebelt veel

 • Heeft gevoel voor humor

Neyeskids

coaching voor beelddenkende kinderen

Neyeskids

het leukste wat je kunt worden is jezelf

Neyeskids

"ik leer anders"

Neyeskids

zien dingen niet zoals ze zijn, maar zien wat dingen kunnen worden

Neyeskids

coaching voor beelddenkende kinderen

Neyeskids

geen eindeloos traject zonder resultaat

Neyeskids

alles wat je liefdevol aandacht geeft, groeit...

Neyeskids

een visuele manier van denken

Praktijk en werkwijze

… In mijn praktijk streef ik naar een veilige, prettige rustige sfeer. Dat is de basis voor vertrouwen en tevens ook het startpunt voor een goede samenwerking. Tijdens de basistraining die ik geef, wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk, met name bij jonge kinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Want voor een maximaal effect van de beelddenk-training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van) de lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training beelddenken, leer ik de kinderen hoe ze dit kunnen doen. Na de training beelddenken zie je dat de beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en "uit het hoofd leren.”

Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. De beelddenk-training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.


Je hoeft het niet alleen te doen, we doen het samen!

Tarieven

… De individuele basistraining ”Ik leer anders” leert je om informatie te vertalen naar jou informatiesysteem; visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen enz.

Basisinformatie leren via beelddenken;

 • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)

 • Alfabet en woorden (dictee)

 • Cijferveld, rekenen en tafels

 • Klokkijken (ook digitaal)

Omdat ieder kind anders is en ook iets anders nodig heeft zullen de sessies maatwerk zijn. Een standaard sessie duurt 60 minuten. Het aantal sessies gaat in overleg met ouders en kind.

Gemiddeld genomen zijn er 4 sessies nodig om de techniek aan te leren en om deze op de verschillende leergebieden in te kunnen zetten.

Standaard sessie

€50
 • 60 minuten
 • Maatwerk
 • Direct resultaat
 • .

Werkboek

€39
 • "Ik leer anders"
 • Ordenen
 • Opslaan
 • Onthouden

De tarieven voor particulieren zijn incl. 21 % BTW.

Doordat de lesstof op de juiste manier aangeboden wordt, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt.

Dus geen eindeloos traject zonder resultaat.

Contact

… Meer informatie over de training Beelddenken.

Wil jij je dochter of zoon aanmelden voor de training Beelddenken “Ik leer anders,”

S.v.p. alle velden invullen.